Organisatie

Doelstelling
Maxima (voor de minima) is een particulier initiatief in het kader van Groningers voor Groningers.
Er zijn geen betaalde krachten; alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.

De doelstelling is om de cliënten van de Voedselbank Groningen te ondersteunen in samenwerking met het bestuur van de Voedselbank.

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:                             Marian Cuypers
Secretaris/Penningmeester:   Louise Schaapveld
Coördinator vrijwilligers:          Rob Beckers
Leden:                                  Marloes de Bie
                                           
                                            

Contact bestuur
Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer van de Stichting Kledingbank Maxima Groningen is:

NL36 TRIO 0198 0663 09. 

Verantwoording
Het bestuur legt verantwoording af van de activiteiten en van het financieel beleid in het jaarverslag.
Dit jaarverslag wordt op de website geplaatst