Organisatie

Doelstelling
Maxima (voor de minima) is een particulier initiatief in het kader van Groningers voor Groningers.
Er zijn geen betaalde krachten; alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.

De doelstelling is om de cliënten van de Voedselbank Groningen te ondersteunen in samenwerking met het bestuur van de Voedselbank.

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:                             Nynke van Ravels
Secretaris/Penningmeester: Louise Schaapveld
Coördinator vrijwilligers:       Rob Beckers
Leden:                                  Lydia van Peursem
                                             Brecht Gerbrandy
                                             Marloes de Bie
                                             Moniek Baars

Contact bestuur
Oosterhamriklaan 91, 9715 PA Groningen

Bankrekeningnummer
Het bankrekeningnummer van de Stichting Kledingbank Maxima Groningen is:

NL36 TRIO 0198 0663 09. 

Verantwoording
Het bestuur legt verantwoording af van de activiteiten en van het financieel beleid in het jaarverslag.
Dit jaarverslag wordt op de website geplaatst