Sponsors

Sponsoring van Maxima is fiscaal aantrekkelijk
Door het groeiend aantal vestigingen krijgt Maxima in de provincie Groningen steeds meer bekendheid. Maxima is maandelijks in de pers. Dit kan aantrekkelijk zijn voor sponsors.
De Belastingdienst heeft Maxima een ANBI-verklaring toegekend. Dat betekent dat sponsorgiften en de schenking van restpartijen kleding of schoenen fiscaal kunnen worden verrekend.
 
Overweegt u om een restpartij kleding of schoenen aan Maxima te schenken? U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Sponsoring kan een win-winsituatie zijn!
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We leven in een samenleving. Samen leven betekent omzien naar elkaar.
Onze regio scoort landelijk de hoogste werkloosheidscijfers. Er is onvoldoende werk.
Bestuursleden en vrijwilligers van Kledingbank Maxima willen iets doen aan de vaak uitzichtloze situatie van uitkeringsgerechtigden.
Enerzijds door gratis kleding te verstrekken anderzijds door diverse activiteiten te organiseren,
 
Interesse in sponsoring?
We komen graag met u in contact en uiteraard heten wij u ook van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op via ons e-mailadres groningenstad@kledingbankmaxima.nl.

Het bankrekeningnummer van Kledingbank Maxima Groningen is NL36 TRIO 0198 0663 09.
 
Verantwoording
Een jaarlijkse verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Kledingbank Maxima wordt gegeven in het jaaroverzicht op de website.

De Stichting Kledingbank Maxima te Groningen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61966533. RSIN: 854570925

Maxima staat ook vermeld op de landelijke databank van Goede doelen, zie: Independer.nl (http://goederen.independer.nl).
Zoek rechtsboven op trefwoord: "Kledingbank" (3e pagina) of " Maxima".
De scores zijn: Transparantie: 8 uit 9, Organisatie: 9 uit 11, Activiteit: 12 uit 14.